Инстаграм

Designed by  www.dogsdesign.ru

Дата рождения: 09.10.2014

Отец: Сигурд из Замка Гремлинов

Мать: Прайд Вумен Санни Винд

Заводчик: Шейнина Н., п-к «Севенти Севен»

Владелец: Енчикова А., п-к «Адамант Дог»

СЕВЕНТИ СЕВЕН ИМИЛИЯ